Čo je znečistenie ovzdušia?

Príčiny

Dôsledky :

- úbytok ozónu

- kyslé dažde

- skleníkový efekt

 

Múdra veta

Otázky a úlohy

Slovník