Čo je to deforestácia?

Príčiny

Dôsledky

 

 

 

 

Múdra veta

Otázky a úlohy

Slovník