[hlavná stránka]
[znečistenie ovzdušia] [znečistenie vody] [degradácia pôd] [dezertifikácia] [deforestácia] [ohrozenie biodiverzity] [populačná explózia] [odpady]
POPULAČNÁ EXPLÓZIA